top of page

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticari iş ve işlemlere uygulanan hukukun bir dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. Yıllar boyunca insanların ticari ilişkilerinden oluşan sorunlar sebebiyle ve ticari ilişkilerin sağlam temelde yapılabilmesi amacıyla ortaya çıkan ticaret hukuku, tarafların anlaşmazlıklarına çözüm üretmektedir.

Ticaret hukuku, hukukun en geniş kapsamlı alt dallarından birisidir. Ticaret hukuku kapsamında yer alan yönetmelikler ve yasalar, kişilere sunduğu haklar ile davaların genel çerçevesini belirler. Ticari hayatın değişken ve devamlı gelişmesi sebebiyle ticaret hukukunun bağlı olduğu mevzuat sürekli güncellenmekte ve değişmektedir. Bu çerçevede bir gelişim içerisinde olmak, davanın sonucunda doğrudan etki edeceği için, avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde Karaçam Avukatlık Bürosu olarak sizlere verdiğimiz hizmetlerde devamlılığa oldukça önem veriyoruz.

Ticaret Hukukuna İlişkin Başlıca Çalışma Alanlarımız

 • Gümrük Davaları

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Davaları

 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan Doğan Davalar

 • Uluslararası Tahkim Yollarına Başvuru ve Sorunların Tahkim Yolu ile Çözülmesi

 • Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Doğan Davaların Yetkili Mahkemelerde Çözümü

 • Ticari Şirketlerin Alım ve Satımına İlişkin Dava ve İşler

 • Hisse Devir İşlemleri, Şirket Devir ve Birleşmeleri

 • Ortaklık Sözleşmeleri

 • Kıymetli Evrak Hukuku

 • Sermaye Piyasası ve Risk Sermayesinden Kaynaklanan Dava ve İşler

 • Sermaye Piyasaları

 • Kredi, Leasing, Ariyet, İnşaat, Lisans, Sigorta, Acentelik ve Bayilik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

 • Leasing Sözleşmeleri

 • Ticari Alacak Davaları

 • Haksız Rekabet Eylemlerinden Kaynaklı Tazminat ve Ceza Davaları

 • Cari Hesaptan Kaynaklı Alacak Davaları

 • Fatura Alacakları Davaları

 • Haksız Rekabet

 • Şirket Yönetimi

 • Uluslararası Distribütörlük Anlaşmaları

 • Hisse Senetleri ve Tahvilleri ile İlgili İş ve İşlemlerden Doğan Takipler ve Davalar

 • Yurtdışı Alacak Takibi ve Yurtdışı Yatırım Danışmanlığına İlişkin Dava ve İşler

 • Gümrük İşlemlerinin Yapılması

 • İthalat İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Davalar ve İşler

 • Transit Ticaret ve Standardizasyon Hakkında Denetimler ve Düzenlemeler

 • Serbest Bölgelerde Karşılaşılan İhtilafların Çözümü

 • Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması, Denetlenmesi ve Yorumlanması

bottom of page