top of page

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, her türlü taşınmaz/gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakları kanunlar çerçevesinde ele alan hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku geniş bit yelpazeyi kapsamak ile beraber özetle; ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsar. 

Gayrimenkul davaları, mülkiyet hakkına yapılan müdahaleleri ve anlaşmazlıkları çözen bir dava türü olmakla birlikte genel olarak, tapu iptali ve tescili davası, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu), muvazaa nedeniyle tapu devir işlemlerinin iptali, ecrimisil davası (işgal tazminatı), müdahalenin men-i (müdahalenin önlenmesi) davası, şufa (önalım) davası, imar uygulamasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası gibi mülkiyet hakkından kaynaklanan tüm önemli uyuşmazlıkları içermektedir.

Ayrıca, gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözülmesinin dışında ülkemizde mülk edinmek isteyen yabancılara danışmanlık yapılmasını da kapsamaktadır.

Gayrimenkul hukuku kapsamında dava açmadan önce veya tarafınıza yöneltilen davaya ilişkin gayrimenkul hukuku kapsamında uzman avukatlardan destek almanızı öneririz. Karaçam Avukatlık Bürosu profesyonel kadrosu ile gayrimenkul hukukundan kaynaklanan davalarda öncelikle titiz bir hazırlık çalışması yaparak uyuşmazlıkları çözümlemek odaklı avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku Konusunda Başlıca Çalışma Alanlarımız

 • Gayrimenkul Projelerinin Hukuki Altyapısının Oluşturulması

 • Üst Hakkı İrtifakı

 • Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi Davaları

 • Acele Kamulaştırma Usulü

 • Muhdesat Davaları

 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri ve İncelenmesi

 • Şufa Davaları

 • Kamulaştırma Bedel Tespit Davaları

 • Devir Sözleşmelerinin Hazırlanması

 • Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tüm Davalar

 • Müteahhide Karşı Açılacak Tazminat Davaları

 • Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescil Davaları

 • Kat Karşılığı İnşaat (Eser) Sözleşmesinden Doğan Davaları

 • Zamanaşımına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

 • Taşınmazın Haksız İşgali Nedeniyle Ecrimisil Davası

 • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davaları

 • İstihkak Davaları

 • Zilyetlik Davaları

 • Düzeltim (Kayıt Tashihi) Davaları

 • Geçit (Yol) Hakkının Tesisi Davaları

 • Aile Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları

 • İdare Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları

 • Tüketici Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları

 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları

 • İcra ve İflas Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları

 • Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Davaları

bottom of page