top of page

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, konusu suç teşkil edecek eylemler ile bu eylemler karşısında uygulanacak olan yaptırımları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Karaçam Avukatlık Bürosu gerçek yahut tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadına ilişkin ceza yargılamasında yer alan soruşturma ve kovuşturma evrelerinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakla beraber ceza yargılamasında müşteki konumunda bulunan müvekkillerinin de yasal haklarını korumak amacıyla yoğun bir çalışma yürütmektedir.

 

Karaçam Avukatlık Bürosu ceza yargılamasında şüpheli yahut sanık sıfatıyla yargılanan müvekkilleri için Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler dahilinde eksiksiz olarak yasal hakların kullanılmasını sağlama amacını benimsemiştir.

 

Karaçam Avukatlık Bürosu müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

bottom of page