top of page

Aile Hukuku

Eşler arasındaki, ana baba – çocuk arasındaki kişisel ve mali ilişkileri düzenlemek üzere  oluşan kuralların tümüne aile hukuku denir. Her devletin kendi yapısına uygun olarak oluşturduğu milli aile hukuku  vardır. Türk  Aile Hukuku , 4721 Sayılı Türk Medeni  Kanunu ile düzenlenmiş olup Evlilik Hukuku ( Evlenme, boşanma , evliliğin genel hükümleri, mal rejimi) Hısımlık ( Soy Bağının  kurulması, Aile), Vesayet ( Vesayetin Düzeni, Yürütülmesi, Sona Ermesi ) konularını geniş anlamda kapsamaktadır.

Karaçam Avukatlık Bürosu Aile Hukukuna ilişkin aşağıda yer alan dava ve takiplere ilişkin hukuki süreçleri yürütmektedir.

 • Tarafların Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları

 • Boşanma Sonucu Mal Paylaşımı Davaları

 • İştirak, Yardım ve Yoksulluk Nafakalarına İlişkin Dava ve Takipler

 • Velayet, Vasiyet ve Kayyımlığa İlişkin Dava ve İşler

 • Yabancı Ülke Mahkemelerince Verilmiş Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınma ve Tenfizi

 • Nişanın Bozulmasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Davalar

 • Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyadı Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kaza-i Rüşt Davaları

 • Evlat Edinme ve Vasiyetname Davaları

 • İştirak Nafakasının Arttırılmasına İlişkin Davalar

 • Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları

 • Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları

 • Aile İçi Şiddet Durumunda Tedbir Kararının İstenilmesine İlişkin Davalar

 • Nişanlanmadan Kaynaklı İhtilafların Yürütülmesi

 • Taraflar Arasında Protokol Tanzimi

 • Malvarlığı Sözleşmeleri Hakkında Hukuki Destek ve Danışmanlık Verilmesi

bottom of page