top of page

Hizmetlerimiz

Avukatlık Bürosu
Dengesiz Adalet Terazisi
iki adam karşılıklı oturuyor

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye'de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir. Karaçam Avukatlık Bürosu Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni işlemlerinden yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuki konular ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

Alışveriş Çantaları Taşımak

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku , Tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, sağlık ve güvenliklerini koruyarak zararların karşılanması için oluşturulmuş bir hukuk dalıdır. Karaçam Avukatlık Bürosu tarafından Tüketici Hukuku kapsamında müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uygulama yazma

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

Temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlayan bu hukuk dalı temelde kişilerin korunmasını amaçlamakta ve verilerin gelişi güzel toplanmasının ve aktarılmasının yaratabileceği olumsuz durumların önüne geçilmesini hedeflemektedir. Karaçam Avukatlık Bürosu tarafından müvekkillerine KVKK kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Alttan Çekim Gökdelenler
hukuk kitapları
Patenti Hazırlama ve Savcılık

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ifade etmek ile beraber iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Karaçam Avukatlık Bürosu Fikri Mülkiyet Hakkından Doğan davaların takibini yaparak portföyünde bulunan müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  

Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı
Asyalı avukatlar belge sözleşmesi ile hukuki dava üzerinde tartışıyor

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır. Karaçam Avukatlık Bürosu uhdesinde bulunan müvekkil sigorta şirketlerine hayat sigortası, mal ve malvarlığı sigortalarına ilişkin olarak uyuşmazlık çözümlerine ilişkin olarak aktif bir şekilde temsil etmektedir.

Bir ticaret odasında bir takım tartışması
iş görüşmesi
Dikey Dosya Dolabı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak, hakkın senede bağlı olduğu ve hakkın senetsiz olarak ileri sürülemediği ve devrinin mümkün olmadığı, içerdikleri hakkı temsil etmeleri bakımından bizatihi bir değer ifade eden senetlerdir. Bu senetlerin türleri, içerikleri, düzenleme şartları, tahsil veya rehin verilebilme şartları ile devredilebilme şartları gibi konuları, düzenleyen hukuk dalına kıymetli evrak hukuku denmektedir. Karaçam Avukatlık Bürosu tarafından profesyonel kadromuz ile müvekkillerimize Kıymetli Evrak Hukukuna ilişkin hukuki hizmetler sunulmaktadır.

İmza Atan Takım Elbiseli Adam
Bir Plajı'nda Aile
bottom of page