top of page

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme Hukuku, insanların özgür iradeleri ile sözleşme yapma serbestisi içinde sözleşme yapmalarını sağlayan, insanların sözleşmelerle haklarını koruyarak güvence ve teminat altına alan, sözleşmede yer alan tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirleyen, sözleşmeye aykırı davranılması halinde hukuki yaptırımları sağlamak için yasal yollara başvuru olanağı sağlayan bir hukuk alt dalıdır.

Sözleşmeler Hukuku Konusunda Başlıca Çalışma Alanlarımız

 • Adi Ortaklık Sözleşmesi

 • Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmeleri

 • Ariyet ve Vedia Sözleşmeleri

 • Trampa (Mal ile Takas) Sözleşmeleri

 • Evde Hizmet ve Hizmet Sözleşmeleri

 • Kefalet ve Tek Satıcılık Sözleşmeleri

 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri

 • Tek Satıcılık ve Satım İçin Bırakma Sözleşmeleri

 • Franchising, Faktöring ve Distribütörlük Sözleşmeleri

 • Vefa (Geri Alım), İştira (Alım) Sözleşmeleri

 • Kredi, Garanti ve Rehin Sözleşmeleri

 • Evlat Edinme Sözleşmeleri

 • Taşıma, Sigorta, Araç Alım Sözleşmeleri

 • Ticari İşletme Devri Sözleşmeleri

 • Taşınır ve Taşınmaz Rehine İlişkin Sözleşmeler

 • Bayilik ve Kira Sözleşmeleri

 • TTK’da Yer Alan Pay Devri Sözleşmeleri

 • Alt İşverenlik Sözleşmeleri

 • Sponsorluk ve Reklam Sözleşmeleri

 • Şirket Ana Sözleşme Hazırlanması ve Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Sözleşmeler

 • Filo Kiralama Sözleşmeleri

 • E- Ticaret Sözleşmeleri

 • Devremülk Sözleşmeleri

 • Mimarlık Sözleşmeleri

 • Tedarik Sözleşmeleri

bottom of page