top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Necla Nida KARADAYI

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNE İLİŞKİN İHTARNAME ÖRNEĞİ


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNE İLİŞKİN İHTARNAME ÖRNEĞİ

...................... NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME


KEŞİDE EDEN :...........................................(TCKN:.....................)

...............................................................


VEKİLİ :Av. Sait Berk ÇAM & Av. Necla Nida KARADAYI

Mehmet Akif Ersoy Mah. 152. Sk. No:15/1 Kemalpaşa / İZMİR


MUHATAP :..........................................(TCKN:.....................)

...............................................................


KONU :Kiracısı konumunda bulunduğunuz, “...............................................................”, adresinde taşınmazın tahliyesine ilişkin ihtarıdır.


AÇIKLAMALAR


Sayın Muhatap,


Tarafınız ile müvekkil arasında “...............................................................” adresinde bulunan taşınmaza ilişkin olarak ...../...../2023 tarihli kira sözleşmeniz bulunmaktadır. Ayrıca, yukarıdaki mezkur kira sözleşmesine ek olarak, kiralanana girdikten sonra, kendi hür iradeniz ile ve hiçbir baskı altında kalmaksızın ...../...../2023 tanzim tarihli tahliye taahhütnamesi ile mecuru ...../...../2023 tarihinde boşaltmayı kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.


Kira sözleşmesi ile Tahliye Taahhütnamesine dayanarak; başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle ...../...../2023 olarak belirtilen tahliye tarihinde, kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaların size teslim edildiği halde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmenizi; işbu yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz halinde yazılı taahhüde dayanarak tahliye talepli icra takibi açılacağını ve tüm masrafları, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceği hususunu müvekkil adına ihtar ederiz....../...../2023


KEŞİDE EDEN VEKİLİ

Av. Sait Berk ÇAM & Av. Necla Nida KARADAYI


Sayın Noter;

3 (üç) nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin muhatapın varsa UETS adresine yoksa adresine Hızlı Tebligat(APS) ile tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanmasını ve tebliğ şerhine havi bir suretinin ise tarafıma verilmesini saygılarımla talep ederim. ...../...../2023


KEŞİDE EDEN VEKİLİ

Av. Sait Berk ÇAM & Av. Necla Nida KARADAYI


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNE İLİŞKİN İHTARNAME ÖRNEĞİ
.docx
DOCX dosyasını indir • 15KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page