top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Necla Nida KARADAYI

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Güncelleme tarihi: 26 Eyl 2023


…………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE


ŞERH TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI : …………. …………. (TCKN: ………..….)

………….………….………….


VEKİLİ :Av. Sait Berk ÇAM & Av. Necla Nida KARADAYI

Mehmet Akif Ersoy Mah. 152 Sk. No:15 D:1 Kemalpaşa/İZMİR


DAVALI : ………….…………. (VKN: ………….)

………….………….………….


KONU :Müvekkil ile Davalı Şirket Arasında İşçi ve İşveren Uyuşmazlıklarından Kaynaklı …./…./2023 tarihinde tanzim olunan ve …./…./2023 tarihinde ödenmesi için anlaşılan arabuluculuk tutanağının davalı şirket tarafından ödenmemesine müteakip ''İcra Edilebilirlik Şerhinin'' tarafımıza verilmesi talepli dava dilekçemizin sunumudur.


ARABULUCULUK BELGESİ: ………. Arabuluculuk Bürosu, 2023/……… Başvuru Numaralı, 2023/……… Dosya Numaralı, 2023 / ………… Karar Numaralı arabuluculuk anlaşma belgesi.


A Ç I K L A M A L A R


Müvekkil ile davalı şirket arasında ''İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan'' arabuluculuk müzakereleri sonucunda ………. Arabuluculuk Bürosu, 2023/……… Başvuru Numaralı, 2023/………. Dosya Numarası ile Arabulucu …………………. nezdinde görüşülüp anlaşması yapılan, ekte sunmuş oluğumuz …./…./2023 Tarihli Arabuluculuk Anlaşma Belgesi (Arabuluculuk Anlaşma Son Tutanak) düzenlenmiştir.


İşbu Arabuluculuk Anlaşma belgesinde yazılı olan işçilik alacaklarımız gereği, net ………….-TL tutarındaki işçilik alacaklarımızın …./…./2023 tarihinde tek seferde ödeneceği şeklinde anlaşma maddesi olarak yazılmış ve Taraflardan birisinin müracaatı ile İcra edilebilirlik Şerhi alınabileceği kararlaştırılmıştır.


Ancak davalı …………………. tarafından anlaşılan, net ………….-TL tutarındaki ödeme zamanında yapılmamış olduğundan anlaşma belgesini ile ilamlı icra yapılması gerekmektedir.


Davalı şirketin edimini ifa etmemesi sebebi ile 6325 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince yukarıda hukuka uygunluğunu izah ettiğimiz arabuluculuk tutanağı için Sayın Mahkemenizden icra edilebilirlik şerhi talep etmekteyiz.


HUKUKİ DELİL :Arabuluculuk tutanağı ve arabuluculuk dosyası


HUKUKİ SEBEPLER :6325 Sayılı HUAK, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve sair mevzuat.


SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle; ekte yer alan …./…./2023 tarihli arabuluculuk anlaşması bakımından dosya üzerinden inceleme yapılarak icra edilebilirlik şerhi konulmasını müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.


TALEPTE BULUNAN VEKİLİ

Av. Sait Berk ÇAM & Av. Necla Nida KARADAYI


İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
.docx
DOCX dosyasını indir • 15KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page