top of page

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri ve işveren ile arasındaki iş sözleşmesine istinaden çalışan işçilerin çalışma şartlarını düzenler. Aynı zamanda işçilerin çalışma ortamına ilişkin haklarını ve sorumlulukları da İş Hukuku kapsamında yer almaktadır.

İş hukuku, işçilerin korunmasını hedeflemektedir. Ancak dikkat edilmelidir ki hukukun tamamında olduğu gibi iş hukukunun da genel amacı nihai olarak toplum yararının korunmasıdır. Bu durum işçi ve işveren, genel olarak toplum yararı arasında bir dengenin sağlanmasını gerektirir.

Karaçam Avukatlık Bürosu profesyonel ve tecrübeli kadrosu ile İş Hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda, uyuşmazlıkların çözümlenmesi odaklı avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Başlıca Çalışma Alanlarımız

  • İş Hukuku Kapsamında Yer Alan Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

  • Çalışma Süresine İlişkin Uyuşmazlıklar

  • Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmelerinin Tanzimi

  • Şirketlere İlişkin İnsan Kaynakları Politikasının Tanzimi

  • Toplu İş Sözleşmesi Taslaklarının Tanzimi

  • Sözleşme Fesihleri ve İşten Çıkarma Konularının Dava Yolu ile Çözümlenişi

  • İş Kazası ve Hastalıklarına İlişkin Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Hakkında Danışmanlık ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Çalışmalarının Sağlanması

  • İş Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Her Türlü İhtarname, Fesih Bildirimlerinin Tanzimi

  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan Dava ve İşler

  • Sendikal Faaliyetlere İlişkin İhtilafların Çözümü

bottom of page