top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Necla Nida KARADAYI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


...........................NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ'NE


DAVACI :.................................................... (TCKN:..........................)

....................................................


VEKİLİ :Av. Sait Berk ÇAM & Av. Necla Nida KARADAYI

Mehmet Akif Ersoy Mah. 152. Sk. No:15/1 Kemalpaşa/İZMİR


DAVALI :....................................................(TCKN:..........................)

....................................................


KONU :Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve devamının imkansız hale gelmesi nedeniyle tarafların aralarında düzenlemiş oldukları ..../...../2023 tarihli boşanma protokolü uyarınca boşanmalarına karar verilmesi talebimizdir.


AÇIKLAMALAR


Müvekkil ile davalı ……. tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten ...../..../........ doğumlu .......................... T.C. Kimlik Numaralı .......................... isminde müşterek çocukları bulunmaktadır.


Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı müvekkil ve davalı açısından çekilmez hale getirmiştir. Taraflar aradan geçen zaman içinde birbirlerine ve evlilik birliğinin yeniden kurulabileceğine ilişkin inançlarını yitirmişlerdir.


Tüm bu nedenlerle; her iki taraf da evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu fikrinde mutabık olup, Türk Medeni Kanunun 166. maddesinin 3. fıkrası gereğince ekte sunulmuş olan ..../...../2023 tarihli "Anlaşmalı Boşanma Protokolü" dahilinde boşanmaya karar vermişlerdir. Bu nedenle de, tarafların Boşanma Protokolü şartları dahilinde boşanmalarını talep etmek zaruri hale gelmiştir.


HUKUKİ SEBEPLER :TMK,HMK ve ilgili sair mevzuat


HUKUKİ DELİLLER :Nüfus kayıtları, ..../...../2023 tarihli boşanma protokolü, tanık beyanları ve sair her türlü delil


SONUÇ VE İSTEM :

  • Yukarıda izah edilen ve re'sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

  • Davanın KABULÜ ile tarafların ortak iradeleri boşanma üzerine olduğundan ve gereken diğer şartlarda sağlandığından TMK 166/3 gereği tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesine,

  • Ekte sunulu Protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep ederiz. .../.../......

DAVACI VEKİLİ

Av. Sait Berk ÇAM & Av. Necla Nida KARADAYI


ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
.docx
DOCX dosyasını indir • 16KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page